Our News

mediator

17 апр.: За родители, избрали фактическото съпружеско съжителство пред брака, за раздялата им и за семейната медиация в тяхна помощ

Много съвременни двойки решават да не сключват брак и избират фактическото съпружеско съжителство като по-удобна алтернатива. Те също създават СЕМЕЙСТВО,…

graj

04 мар.: За формата на споразумението в медиация – устно, писмено или с нотариална заверка на подписите на страните

Съгласно чл.16, ал.1 от Закона за медиацията формата на споразумението, постигнато за уреждане на определен правен спор, се определя от…