За мен

Завършила съм Юридическия факултет на СУ “Св.Климент Охридски”, специалност ПРАВО през 2007 г. През 2009 г. придобивам юридическа правоспособност. Имам дългогодишни интереси и специални знания по психология, невро-лингвистично програмиране и кинетика – науката за езика на тялото.

Професионалният ми опит е като юрисконсулт в ЕТ и в три търговски дружества с различен предмет на дейност, а също и като  медиатор.

Областите на правото, в които практикувам като юрист на свободна практика, остават предимно гражданско и търговско право, но имам компетентност и в други правни отрасли – трудово, вещно, семейно и наследствено право. Имам много опит в преговори за защита на нечии права и интереси, както и за сключване на търговски сделки. Установила съм, че с дипломация можем да окажем много по-голямо влияние, отколкото със спора. Използвам златните правила на добрите преговори: винаги признаваме чуждите постижения и никога никого не обезценяваме.

Провеждам медиация при граждански, търговски, трудови и семейни спорове.

Процедурата по медиация изисква дискретност и уют, за да предразположи участниците да споделят и за да се чувстват комфортно и сигурно през цялото време. Осигурила съм подходяща обстановка, за да постигнем заедно справедливия мир в отношенията Ви.

Call Now Button