юрист Илияна Динева

медиатор София

„И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение."

юрист Илияна Динева

медиатор София

„И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение."

Медиация

Медиацията е алтернативен способ за уреждане на правни и неправни спорове. Тя е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат СПОРАЗУМЕНИЕ.

ВИЖ ПОВЕЧЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА

СЪД ИЛИ МЕДИАЦИЯ

ВИДОВЕ МЕДИАЦИЯ

Общи условия за провеждане на процедура по медиация

За да поискате започване на процедура по медиация, е нужно да подадете заявление. Аз ще се свържа с другата страна, за да й предам поканата за доброволно решаване на спора. Ако другата страна даде съгласието си да участва в медиация, организирам първата среща.

Юридически услуги

  • Правни консултации
  • Правни становища по документи
  • Изготвяне на писмени договори и споразумения
  • Преговори за защита на Ваши права и интереси
  • Абонаментно правно обслужване по договор с търговско дружество или ЕТ

Тарифа

Таксите се заплащат преди сесиите и са условие за започване на процедурата. Обикновено се разпределят между страните поравно.

Допълнителни часове след тричасовата сесия се заплащат съобразно таксата, посочена по-горе, разделена на три.

Таксата за медиация, провеждана в събота или неделя, е същата.

При постигане на устно споразумение не се дължи допълнително възнаграждение.

Изготвянето на писмено споразумение е юридическа услуга.

Call Now Button