Сравнение съд – медиация

Съдебно производство

Съдебното производство е състезателно, строго формално и обикновено публично – при открити врата. Съдът служебно или по молба на някоя от страните може да постанови разглеждането на делото или извършването само на някои действия да стане при закрити врата, но в предвидените в ГПК случаи. Първоначалните разноски са значителни. Събират се доказателства. За експертизи и свидетели при режим на призоваване се депозират немалки суми от всяка страна, която ги е поискала. Ако страната не внесе посочените от съда суми за събиране на допуснати доказателства, те се изключват по делото. За съда само доказаният факт е осъществен факт, тоест между съществуване и доказване на факта има процесуална равнозначност. Винаги има губеща страна, която се осъжда и за разноски. Може да продължи години  до влизане в сила на решението. Решаващият субект е съдът. Страните са противници и остават такива след приключване на делото. Изпълнението на решението е обикновено принудително.

За съда няма неподходящи случаи – важно е правото на иск.

Медиация

Медиацията е основана на сътрудничество, неформална и поверителна процедура. Тя е бърза и евтина. Провежда се в дискретна обстановка и в удобно за страните време. Участието на адвокати оскъпява процедурата, затова страните често участват самостоятелно в медиация, особено когато няма висящо дело за същия спор. В медиация не се събират доказателства. Затова поверителността мотивира  искреността на спорещите чрез създаване на спокойствие за тях, че всякакви признания остават без правни последици. Решаващият субект са страните, а не медиаторът. Няма губещи.  Решението по спора е изгодно и за двете страни, а “доброто споразумение се пази”. Отношенията на сътрудничество най-често продължават и след процедурата.

За медиация има неподходящи случаи:

01.

Ако едната страна не е готова на сътрудничество, а желае да наложи своето решение по спора на другата, случаят е неподходящ;

02.

Ако има данни за насилие между страните, спорът следва да се разгледа от компетентния съд.

Преди да решите да се обърнете към адвокат за образуване на дело, МОЛЯ опитайте да решите спора ПЪРВО С МЕДИАЦИЯ. Да предпочетете медиация пред съдебното производство означава да изберете лесното пред трудното.

От 01.07.2024 г. медиацията е задължителна по много висящи дела.

И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение.
Call Now Button