Общи условия за провеждане на процедура по медиация

За да поискате започване на процедура по медиация, е нужно да подадете заявление. Аз ще се свържа с другата страна, за да й предам поканата за доброволно решаване на спора. Ако другата страна даде съгласието си да участва в медиация, организирам първата среща. Преди първата ни среща мога да Ви поканя да ми представите документи, свързани с въпросите за решаване.

В началото на първата среща заплащате съответната такса. Аз Ви информирам за същността на медиацията и последиците й, за нейните принципи и за правата и задълженията на участниците в процедурата. След това подписваме споразумение за медиация, а аз Ви предоставям декларации за безпристрастност. Ако в медиацията участват трети за споразумението лица, те декларират писмено, че ще спазват поверителност. След това процедурата започва. След всяка проведена среща подписваме протокол, удостоверяващ медиацията – нейната продължителност, начало и край, и участието Ви.

Call Now Button