Семейна медиация

mob

Бракът Ви преживява своя апокалипсис. Не издържате повече в един дом с човека, когото Законът още счита за Ваш/а съпруг/а. Искате да прекратите този ад. Опитвате се да проведете някакъв разговор за развод с човека, когото вече ненавиждате. Безпокоите се за семейното жилище и издръжката, а въпросът за родителските права Ви изкарва от равновесие.  Спорът в съда Ви притеснява. Да разкажете на адвоката си всичко, довело до ада, наречен “дълбоко и непоправимо разстройство на брака”, Ви се струва кошмар, а още по-голям ужас е да чуете за този ад в съдебна зала. Ще трябва да разкажете за изневерите на другия, но и за Вашата вина ще кажат. Чул/а сте и че дяловете на съпрузите се считат равни, при прекратяване на съпружеска имуществена общност след развода, но “след дъжд качулка”. Да знаехте преди за режима на разделност или за брачния договор поне. Но кой да мисли за това, бил/а сте влюбен/а, а и се заклехте във вечна вярност, докато смъртта Ви раздели. А  бабите и дядовците вече са Ви разделили и спорят за лични  отношения с внуците. Не искате съдията да решава вместо Вас. А безпокойството за травмите на децата  Ви е напълно основателно.

Прекратяването на брака с развод става само по съдебен ред, тоест необходимо е съдебно решение. Когато сключилите брак не са избрали режим на имуществени отношения – на разделност или договорен режим, с прекратяването на брака възниква и друг спорен въпрос – поделянето на общите вещи.

Делото за развод може да протече по два различни начина:

  1. Като спорно производство – То започва по иск на някой от съпрузите и е по-продължително, по-скъпо и стресиращо. Съдът може да се произнесе и по вината на съпруга, причинил т.нар. дълбоко и непоправимо разстройство на брака, ако някой от съпрузите е поискал това. Съдията изслушва родителите и децата при определени условия, взема становище от дирекция “Социално подпомагане”, при необходимост изслушва други лица и експерти – психолози. При иск за развод трябва да се предявят всички основания, довели до разстройство на брака. Обикновено делото за развод е първо от поредица други, с които бившите съпрузи предоставят на съда решаването на споровете им. С всяко следващо дело те стават все по – враждебни един към друг, което рефлектира върху децата им.;
  2. Като безспорно производство – Започва по обща молба на съпрузите, заедно с която те представят и споразумение относно следните задължителни въпроси: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения, издръжката на децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода – делба на общи вещи с разлика в дяловете, лични отношения на децата с други роднини по бащина и майчина линия и др. Споразумението се утвърждава от съда, след като провери дали са защитени интересите на децата. При сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод съдът го допуска, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака. Тоест производството е бързо и по-евтино.

При прекратяване на съпружеска имуществена общност дяловете на съпрузите се считат равни. Съдът може да определи по-голям дял от общото имущество на единия съпруг, ако приносът в придобиването му значително надвишава приноса на другия. Съвместният принос може да се изрази във влагане на средства, на труд, в грижи за децата и в работа в домакинството. Дело за по-голям дял може да образува всеки от бившите съпрузи в срок до една година от прекратяването на брака, но това е свързано с допълнителни разноски и с още напрежение след развода.

Съдебното решение не може да  удовлетворява и двете спорещи страни. Това означава, че противниците в съда стават врагове след приключване на делото, което  е особено голям проблем при разведени родители.

За разлика от съдебното спорно производство, в процедура по медиация разделящите се  двойки с помощта на медиатора могат да постигнат взаимно изгодно решение по всички задължителни и съпътстващи развода въпроси и да прекратят брака си интелигентно чрез споразумение.  Процедурата е поверителна и се провежда в дискретна и неформална, предразполагаща обстановка. Медиаторът е длъжен да пази в тайна всичко, което му споделят страните. Освен бърза и евтина, медиацията при такива двойки е единствената възможност за спокоен диалог и разбирателство в бъдещите им отношения на щастливо разведени РОДИТЕЛИ.

Call Now Button